Anna Kinberg Batra, gruppledare (m) och ordförande i Finansutskottet är däremot inte imponerad av Tommi Waidelich (s) ekonomiska motion.
– Jag är förvånad över att socialdemokraterna slarvar med sin ekonomiska politik. Det är dyra löften men inga konkreta förslag om jobbpolitik, hur jobben skapas och säkras. Det är bekymmersamt, säger Anna Kinberg Batra.
I en intervju med Dagens Opinion säger hon att socialdemokraterna ändå haft tid på sig att komma med konkreta förslag.
– Om socialdemokraterna skulle få makten redan idag då skulle det vara illa för statsfinanserna och för dem som jobbar.
Hon säger att det finns två sätt att finansiera sina löften: antigen genom höjda skatter eller genom att utnyttja överskotten i statsfinanserna.
– I båda fallen skulle det bli otryggt med de socialdemokratiska förslagen.
Urban Bäckström på Svenskt Näringsliv anser att den kompetenskommission som socialdemokraterna föreslår inte räcker för att möta den missmatch som finns på den svenska arbetsmarknaden och att frånvaron av besked skapar osäkerhet.
Urban Backström är mer positiv till Miljöpartiets förslag för att minska sjuklönekostnader. Mp föreslår att företagen med mindre än tio anställda ska befrias för sjuklönekostnaderna de första två veckorna.
Anna Kindberg Batra vill inte uttala sig om Miljöpartiets ekonomiska motion som kommer i morgon men däremot sträcker hon redan idag ut sin hand till partiet.
– Vi samtalar gärna med Miljöpartiet om företagarnas villkor, säger Anna Kindberg Batra.
Samtidigt konstaterar hon nöjd.
– Vad vi kan se har vi inte längre har en samlad opposition. Vi har fyra olika ekonomiska motioner från partierna som är i opposition till regeringen.
 
Tonchi Percan