För en vecka sedan utsågs Elisabeth Svantesson till ny arbetsmarknadsminister efter Hillevi Engström. Det innebar att Elisabeth Svantessons roll som ordförande i arbetsmarknadsutskottet blev ledig.
I dag utser Moderaternas gruppledare i riksdagen Anna Kinberg Batra partikollegan Jessica Polfjärd som ny ordförande i arbetsmarknadsutskottet. Jessica Polfjärd representerar Västmanlands län och har de senaste åren varit gruppledare i näringsutskottet, en roll som övertas av civilingenjören Lars Hjälmered, tidigare ledamot i miljö- och jordbruksutskottet.