Utredningen kommer nu, sedan blir det jul, därefter börjar valrörelsen, riskerar utredningen att glömmas bort?
– Det utgår jag ifrån att den inte alls kommer att göras. Det första vi gör nu i regeringen är att vi går igenom den och tar ställning till hur den vidare processen ska se ut på andra sidan årsskiftet.
– Det normala för den hÄr typen av utredningar är att vi remitterar den i tre månader. Det är jätteviktigt att vi har en ordentlig dialog.  Det finns många parter som behöver vara med och tycka till. Inte minst dem som ska göra jobbet i praktiken. På basis av det kan vi komma fram till vad vi kan göra på kortare sikt, här och nu, och vad vi kan göra framöver.
– Det här är en så stor utmaning att det inte handlar om ett enda beslut utan om många beslut vi behöver ha politisk fokus på under ganska många år framöver. Därför hoppas jag, förutsätter jag att frågan om att ställa om till hållbara transporter och minska transporternas miljöpåverkan blir en viktig fråga i båda valrörelserna.

En del av åtgärderna som diskuteras i utredningen handlar om att höja miljöskatterna på transporter. Hur funkar det med er landsbygdspolitik?
– Om vi tar det som handlar om kilometerskatt och är lite ordentliga, så lägger inte utredningen något sådant förslag. Den säger att någonstans i en avlägsen framtid, kör vi mer på el och biobränslen, och då minskar skatteintäkterna till staten. Utredningen pekar på att om staten vill ha in lika mycket pengar i skatt då, behöver det utredas hur vägtrafikbeskattningen ska se ut, inte nu, eller i morgon utan i en avlägsen framtid.

Det är Miljöpartiets tankegångar att höja skatterna för transporter?
– Det är en annan sak. Miljöpartiet föreslår att man ska införa en kilometerskatt för att driva omställningen nu. Utredningen skriver att i en avlägsen framtid, om man vill täcka skattebortfall, för att vi går över till förnybar drift, då måste man kompensera det på ett eller annat sätt.

Var väntar du dig hårdast motstånd mot utredningen?
Till exempel från företag som producerar fossila bränslen. Det ser vi internationellt. Vi vet att det finns de som inte har sett hur brådskande omställningen är och kan ha intresse av att fortsätta använda fossila bränslen. Här hade vi representanter från Preem, som är ett bra exempel på en producent som redan nu tillverkar andra generationens förnybara drivmedel. Så ser det inte ut överallt. Vi vet att det finns de som inte har sett hur brådskande omställningen är och kan ha intresse av att fortsätta att använda fossila bränslen.
 
Ni finansierar ju tankesmedjan Fores. Nu har de skapat ett sekretariat som ska driva frågan om fossilfri fordonsflotta fram till 2030. Hur kan ni jobba med Fores framöver?
– Fores är en helt fristående tankesmedja. De har flera olika grundarorganisationer. Fores tar överhuvudtaget ingen regi från någon av grundarorganisationerna. De gör sina prioriteringar, driver sina frågor. Jag är här som ansvarigt statsråd. Sedan ska 2030-sekratiet driva Fores idé vidare

Så det var inte er idé?
– Nej, verkligen inte. Det kom som en överraskning för mig. Att de bildar sekretariatet är bra, men det har inget med Centerpartiet att göra.