– För Folkpartiets del är det viktigaste kravet inför höstens budget att åstadkomma en lärarreform, som innebär nya karriär- och utvecklingsmöjligheter för lärarkåren, samtidigt som lönenivåerna successivt lyfts, sa Jan Björklund i sitt traditionella tal i Marsstrand den åttonde augusti.
Även i våras aviserade både utbildningsministern Jabb Björklund (fp) och finansminister Anders Borg (m) att det kommer en satsning på höjda lärarlöner i höstens budget.
Inför höstens budgetförhandlingar låter det annorlunda. På en fråga om det ska bli satsningar på höjda lärarlöner svarar Anders Borg så här:
– Det är rimligt att diskussionerna förs men frågan är om det finns utrymme till det nu när vi gör en påtaglig nedrevidering av den bedömning vi gjorde i våras.
Enligt Expressen som hänvisar till källor inom Regeringskansliet var både Anders Borg och Fredrik Reinfeldt rasande på Jan Björklunds löfte om höjda lärarlöner.
Tonchi Percan