Vid FN-organisationen UN Women Sveriges årsmöte den 2 april valdes Alexandra Pascalidou enhälligt till ny ordförande. Hon tar över efter organisationens förra ordförande Ulrica Franzén. Tillsättningen innebär också att reklamkonsulten Christina Knight, som varit tillförordnad ordförande, går in som vice ordförande.

”Det är en ära och en förmån att tillsammans med andra få bidra till att göra världen lite värdigare för flera. UN Womens globala arbete är lika imponerande som det är nödvändigt”, kommenterar Alexandra Pascalidou.