Alexander Bard, tv-kändis, författare och musiker, kandiderar till riksdagen.

Han har meddelat att han ska kandidera för Medborgerlig Samling i riksdagsvalet 2022.

Alexander Bard, som tidigare har varit liberal, motiverar på Medborgerlig Samlings hemsida:

”Jag brinner för visionen Sverige 2050 där Sverige lämnar sitt enorma beroende av den allsmäktiga staten bakom sig. Jag anser att vi ska gå mot en liberalkonservativ framtid med starka och livskraftiga kommuner och familjer och ett starkt civilsamhälle. Detta går under inga omständigheter att genomföra med något av dagens korrupta högskattepartier i riksdagen. Medborgerlig Samling är exakt det Sverige behöver för att återfå sin integritet och stolthet som nation”.