Undersökningen är genomförd bland de egna medlemmarna. 46 602 personer svarade.

Undersökningen visar at män tjänar 3,3 miljoner mer än kvinnor i livslön. Skillnaden i livslön mellan män och kvinnor har ökat med 193 400 kronor sedan förra årets undersökning.

”Det är oroande att utvecklingen snarare går bakåt än framåt. Vi behöver hela tiden vara medvetna och påminna oss om löneskillnaderna – inte minst nu kopplat till när fler kvinnor än män trivs med hemarbete. Här har arbetsgivarna en viktig roll att kartlägga och följa löneskillnaderna mellan könen så att skillnaderna minskar i stället för att öka”, kommenterar Lee Wermelin, ordförande i Akavia.

Hur stor skillnaden i livslön varierar efter de branscher där Akavia organiserar medlemmar.

Den största skillnaden finns hos ekonomerna där skillnaden i livslön ligger på 4,9 miljoner kronor. Endast i gruppen kommunikatörer har kvinnor en högre livslön än män och tjänar 287 700 kronor mer under en livstid.  Dock är livslönen lägst i denna grupp, närmare 23 miljoner kronor, jämfört med närmare 28 miljoner för ekonomer.

Mest ökar skillnaden i livslön bland it-akademikerna där gapet ökade med 477 600 kronor.

Bland personalvetarna, samhällsvetarna och kommunikatörer minskade männens livstidslöner i förhållande till kvinnornas.