Undersökningen är genomförd i sju europeiska länder, Sverige, Danmark, Finland, Norge, Schweiz, Tyskland och Österrike. Den genomfördes 23 augusti – 6 september 2021 bland unga i åldrarna 18-35 år. Totalt deltog 6 205 personer, varav 991 i Sverige.

Undersökningen visar att:

* en majoritet av de unga, 51 procent, föredrar att bo i en stad med en befolkning under 100 000 invånare, 12 procent kan tänka sig att bo i en miljonstad.

* arbete/studier är den främsta faktorn vid val av bostadsort bland unga följd av prisvärda bostäder, tillgång till natur och närhet till familj och vänner.

* segregation och social ojämlikhet är den största utmaningen för framtidens städer, därefter kommer klimatförändringar och överbefolkning.

* prisvärda bostäder är den viktigaste faktorn för att uppnå ett hållbart samhälle, följd av trygghet i det offentliga rummet och effektiv kollektivtrafik/cykelvägar.

* 63 procent vill lägga högst 30 minuter på att ta sig till jobb/skola.

* 30 procent föredrar egen bil som transportsätt, följd av cykel (17 procent), kollektivtrafik (12) och elbil (10).