På ett morgonmöte idag fick medarbetarna på Affärsvärlden veta att de har fått en ny utgivare.

Affärsvärldens utgivningsbevis flyttas från den nuvarande ägaren Alma Talen. Utgivningsbeviset kontrolleras av Stiftelsen Affärsvärlden vars huvudmän är Svenskt Näringsliv, Svenska Bankföreningen och Stockholms Handelskammare. Avtalet för utgivningsbeviset löper ut 31 december 2020 och då tar i stället aktietjänsten Börsplus över driften av Affärsvärlden. Börsplus drivs ekonomijournalisten Peter Benson, som även är huvudägare av tjänsten.

”Stiftelsen är övertygad om att ett entreprenörslett journalistteam med kunskap om de svenska läsarna, närhet till aktiemarknaden och svenska näringslivet och med både en tryckt och en digital produkt i framkant har stora möjligheter att fortsätta utveckla Affärsvärlden in i det nya medielandskapet på ett lönsamt sätt”, kommenterar Stiftelsen Affärsvärldens ordförande Anna Karin Källén, på Affärsvärldens hemsida.

Redan i våras stod det klart att Affärsvärldens nuvarande chefredaktör Erik Wahlin skulle avgå utan nytt jobb att gå till, vilket tyder på att beslutet om utgivningsbeviset har varit känt en längre tid.