Rökningen minskar, men nya produkter som vitt snus ökar i åldersgruppen 14-18 år, visar en undersökning från Novus. Undersökningen är beställd av organisationen A Non Smoking Generation, som drar slutsatsen att det är tobaksbolagens reklam och marknadsföring är framgångsrik vad gäller att rekrytera unga nikotinkonsumenter.

Undersökningen visar att det är kompisar (89) procent som är främsta orsaken till att man börjar röka i gruppen 14-18 år. Därefter följer ”vilja att passa in” (70) och ”Mår dåligt psykiskt” (51).

När det gäller nya tobaksprodukter är också kompisarnas påverkan som är den vanligaste anledningen att testa. Här finns även alternativet ”Verkar mindre farligt än traditionella nikotinprodukter” där siffran 66 procent gäller.

A Non Smoking Generation skriver i rapporten:

”Utöver kompisars påverkan syns tydligt att tobaksindustrins reklam och smaktillsatser har stor inverkan”.

– Vi har sett under en längre tid att tobaksindustrin helt ogenerat använder influencers och gör reklam i sociala medier och på festivaler där ungdomar vistas. Reklamen går ut på att ’det är tobaksfritt’ och det leder till att människor tror att det är mindre farligt. Tobaksbolagen säger att produkterna inte innehåller tobak fast de är fullsprängda med nikotin och nikotin framställs av tobak. Det (att det är tobaksfritt) är en lögn, säger Helen Stjerna, generalsekreterare för Non smoking generation.

Hon lägger till:

– Vi menar att reklamen i sig är vilseledande.  Reklamen gör sitt jobb med härliga, snygga och lyckade människor som använder tobak. Då är vi tillbaka på samma ruta som för 40 år sedan med Marlboro-man och tobaksbolag som säljer in en livsstil.

Kan man inte se det som att konsumenterna går över till rökfria nikotin-produkter, som kan vara mindre farliga?
 – Det är det tobaksindustrin hävdar. Men det är ju inte det som händer. Det är möjligt att en och annan rökare går över till snus, men vår poäng är att det inte handlar om vuxna utan barn på 13-16 år. Kunde vi skydda barn från tobak skulle det inte vara några problem i samhället om 20 år.

Under 2019 minskade cigarett-konsumtionen från 23 till 20 procent bland unga. Är inte det ett framsteg?
 – Tobaksindustrin har sett en nedgång i cigarett och då hitta man på nya produkter och påstår att de inte är så farliga. Det är svårt att veta hur de nya produkterna påverkar, e-cigaretterna har inte funnits så länge att vi kan mäta debutåldern, eftersom vi inte kan kolla med den vuxna populationen. Av samma anledning går det inte att säga hur farliga de här produkterna är. Det är inte rimligt att bevisbördan landar på samhället. Vi måste börja tänka förebyggande när vi lagstiftar.

Samtidigt som cigaretter minskar ökade under 2020 vitt snus från 7 till 19 procent bland de som säger sig ha testat i åldern 14-18 år.

– Många tror att det är mindre farligt än tobak. Vi ser det när vi är ute i skolorna. De här produkterna smakar och luktar gott och sänker tröskeln till att börja använda dem, jämfört med vanliga tobaksprodukter som cigaretter och snus. De nya produkterna är uttänkta för unga målgrupper med formuleringar som ’den lilla prillan’ eller ’äntligen får tjejerna sitt eget snus’. Men vi kan se att när man börjar med en tobaksprodukt ökar risken för att man börjar blanda och testa nya produkter. Det är nikotinberoendet vi vill komma åt.