Åtgärderna gäller perioden 2014-2017 och är tänkta att bryta långtidsarbetslöshet för utsatta grupper.
 
Mest pengar går till att förlänga anställningsstödet med upp till två år vilket kostar totalt 815 miljoner kronor.
 
Regeringen permanentar det förstärkta anställningsstöd för 645 miljoner kronor. I detta ingår handledarstöd på 150 kronor per dag i tre månader och 100 kronor per dag i nio månader.
 
Regeringen permanentar även individuella insatser för ”sysselsättningsfasen”, kostnad 383 miljoner kronor.
 
För 360 miljoner ska Samhall i snitt sysselsätta 1 000 per månad. Stödet riktas till personer med funktionsnedsättning och då särskilt unga.