Public affairs-byrån Nordic PA minskar visserligen byråintäkten under 2018, men intäkt per anställd når hela 2,28 miljoner per anställd.

Under 2018 minskade byråintäkten på Nordic PA med 9,0 procent till 22,8 miljoner kronor. Omsättningen föll med 8,1 procent till 25,2 miljoner kronor. Men rörelseresultatet steg med 9,4 procent till 9,2 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade med 6,8 procentenheter till deygt 40 procent, räknat på byråintäkt. Antalet anställda minskade med två personer till tio. De ökade sin intäkt per medarbetare med 9,2 procent till 2,28 miljoner kronor.

Ägarna firade genom att ta ut drygt 3,5 miljoner kronor av vinstmedlen.