Akavia bildades i jarnuari 2020 när Civilekonomerna och Jusek gick samman i det nya akademikerförbundet Akavia. Då stod Akavia inför utmaningen att kommunicera det nya varumärket. Marie Lindgren, kommunikationsansvarig på Akavia berättar om arbetet och om kommunikationsagendan framåt.
Sedan lanseringen av Akavia i januari 2020 har förbundet genomfört fyra större kampanjer för att berätta att Civilekonomerna och Jusek gick samman i det nya akademikerförbundet Akavia.

– De första två kampanjerna hade som mål att öka kännedomen hos våra befintliga medlemmar medan de två senare, riktades mot hela Akavias marknad. Med konceptet ’Från utbildning till utväxling’ var målet synliggöra att Akavia sätter kunskap främst. Det kreativa uttaget byggde på rörliga optiska illusioner och visade exempelvis på hur ett studentbibliotek i nästa sekvens är ett skrivbord för en CFO, säger Marie Lindgren och fortsätter:

– Vi har dessutom arbetat med riktade kampanjer till våra professionsgrupper (ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personavetare, kommunikatörer). I kampanjen ’Rätt lön’ fick till exempel målgrupperna animerad lönestatistik för just sin profession.

I höst planerar Akavia en större synlighetskampanj. Hur den ska utformas och spridas vill Marie Lindgren inte dela med sig några detaljer kring ännu.

Vi har ett spännande kreativt koncept, som visar Akavias roll i utvecklingen av framtidens arbetsmarknad.

Akavias genomföra kommunikationsinsatser har hittills gett effekt, enligt Marie Lindgren.

– I fortlöpande undersökningar ser vi att kännedomen om Akavia ökar, både bland medlemmar och på marknaden. Vi har fått en bra start på det maratonlopp ett varumärkesarbete faktiskt är, säger hon och fortsätter:

– Vi arbetar intensivt med kampanjer, press och medlemskommunikation. Arbetet med att sprida Akavia som varumärke pågår varje dag och vi är mycket nöjda över hur det utvecklas.

I vilka kanaler befinner ni er idag och vilka är era viktigaste kanaler?
– Vårt medieval påverkas av många faktorer, som exempelvis kreativt koncept, målsättning och målgrupp. I vår breda kommunikation har vi en mix där bland annat sociala medier, online video, print, OOH och programmatisk display ingår. Men som nytt varumärke behöver vi ständigt utvärdera nya kanaler och i år har vi testat Tiktok och poddsamarbeten för att nämna några.

Marie Lindgren fortsätter:

– För oss har det varit viktigt att samtliga involverade, det vill säga både vår mediebyrå och vår kreativa byrå, har ett nära samarbete för att på bästa sätt matcha koncept med kanal.

Enligt Marie Lindgren visar Akavias undersökningar att de egna kanalerna, såsom nyhetsbrev och webb är mest effektiva för att bygga varumärket.

Den första versionen av akavia.se lanserades redan den 1 januari 2020. Sedan dess har Akavia byggt webben stegvis inför öppen ridå det senaste året.

– I maj implementerade vi vårt nya crm-system vilket skapade möjligheten för utveckling av en mer individualiserad webb för våra medlemmar. Det är en viktig pusselbit för att kunna leverera bra service och fortsätta öka våra besöksantal.

Hur har ni marknadsfört sajten?
– Marknadsföringen av våra sajter (akavia.se och akaviaaspekt.se) ligger som en integrerad del i vår mediemix. Men särskilt viktiga delar för webben är såklart sociala medier och SEM.

Inför höstens kommande kampanj har Akavia inlett ett samarbete med byrån ANR+1.

– Under de senaste månaderna har vi också fått stöd av kommunikationsbyrån Baltasar för medlemsnära kommunikation och vi har dessutom kvar våra tidigare partners Chimney och Tre Kronor Media.

Vilka utmaningar står ni inför?
– Vi behöver fortsätta kommunicera att Civilekonomerna och Jusek har skapat Akavia och sprida kunskap om vår politik. En viktig del är också att öka kännedomen om vilka professioner det nya förbundet stöttar.

Hur ska ni utveckla ert varumärke och kommunikation framåt?
– Vi har i dag god kännedom om vår önskade varumärkesposition. Målet blir nu att fortsätta resan genom att bygga effektiva processer, att utvärdera arbetet och framför allt att våga hålla i kommunikationen. På så sätt vill vi att marknaden lär känna det starka och moderna förbund Akavia är.