Det nya kommunikationsprogrammet, som är tänkt att ersätta den tidigare informationspolicyn, syftar till att bland annat skapa en mer tydlig kommunikation, men också bidra till att visionen för 2035 nås. Arbetet har letts av kommunikatören Hanna Freij. Hon berättar att de i policyn pekar ut tre områden för kommunikationen att prioritera

Vill du läsa mer?

Mejla oss: prenumerera@dagensopinion.se

Vill du prenumerera?

Fyll i din namn och e-post här nedan

Är du redan en prenumerant?

Fyll i formuläret nedan