Den svenska pr-koncernen Kreab passerade under 2023 för första gången en halv miljard kronor i intäkter. Inte minst Stockholmskontoret bidrar till tillväxten. De globala intäkterna från helägda verksamheter ökade med 12 procent till 534 miljoner kronor. Rörelsemarginalen hamnade på 12 procent och rörelseresultatet på 59 miljoner kronor. Personalstyrkan låg fortsatt på runt 400 medarbetare i

Vill du läsa mer?

Mejla oss: prenumerera@dagensopinion.se

Vill du prenumerera?

Fyll i din namn och e-post här nedan

Är du redan en prenumerant?

Fyll i formuläret nedan