KIX kommunikationsindex är redo att expandera internationellt med sitt forskningsbaserade kommunikationsverktyg.
KIX Kommunikatonsindex är ett nystartat mätbolag som via sitt framforskade mätverktyg har ambitionen att leverera ett jämförbart index på en organisations kommunikativa mognad.

Från och med november är Jerry Silfwer, tidigare vice vd på Whispr Group och senast frilansande senior rådgivare, nytillträdd vd för bolaget. Han berättar för Veckans Brief om verktyget:

– Detta är ett verktyg som är användbart för organisationer och företag som inte får ut max av sin kommunikation och vill förstå och åtgärda kommunikationsrelaterade frågor.

I grunden är det ett enkätverktyg där chefer, medarbetare och kommunikatörer får svara på frågor inom fem områden relaterade till kommunikation.

– Resultaten vägs sedan samman och organisationen får info om hur man ligger till på en mognadstrappa, vilka områden det finns utmaningar inom, vilka enheter/avdelningar som har en mindre kommunikationsmognad och hur andra organisationer ligger till jämförelsevis. Man får också ett antal rekommendationer på förbättringar baserat på sitt resultat.

Enligt Jerry Silfwer har affärerna hittills gått ”långt över förväntan”.

– Trots i princip obefintlig marknadsföring har kunderna kommit till oss. Vi har inte haft utrymme tidsmässigt att hinna med mer än den verksamhet vi haft. I och med rekrytering av ny vd hoppas vi kunna ta affärerna till nästa nivå och kunna växa snabbare utan att göra avkall på vår höga leveranskvalitet.

Utvecklingen av verktyget startade som ett forskningsprojekt där grundarna av företaget, Catrin Johansson, Christina Grandien och Kicki Strandh, hade ett gemensamt intresse av att bättre förstå varför kommunikation inte används tillräckligt effektivt.

– De hade en vision att kunna hjälpa organisationer och företag i större utsträckning. Glappet mellan bransch och forskning är ibland för stort och där såg de en möjlighet att täppa till glappet och samtidigt kunna bidra med kunskap och erfarenhet för att förbättra organisationers kommunikation och öka kommunikationens värde i organisationer.

Teamet sökte, och erhöll i konkurrens, forskningsmedel i en utlysning om forskningsdriven innovation och satte igång utvecklingen tillsammans med elva organisationer och företag som KIX samarbetade med, både som undersökningsobjekt och bollplank i utvecklingsfrågor.

Utifrån forskning och teorier inom området togs områden relaterade till kommunikationsmognad fram. Dessa områden undersöktes och utvecklades först kvalitativt i de elva organisationerna. Sedan gjordes en kvantitativ studie där områdena validerades och reviderades.

– Underlaget från forskningsprojektet utgör stommen till verktyget som sedan med god hjälp från Miun Innovation och Bizmaker utvecklats till ett väl fungerade digitalt verktyg.

I slutet av 2018 var intresset för verktyget fortsatt stort och beslut togs att det var dags att starta företag.

Vilken målgrupp vänder ni er till?
– Vi ser detta som ett organisationsutvecklingsverktyg som egentligen alla organisationer som är intresserade av att få mer värde av sitt kommunikationsarbete. Vi har haft både små lokala organisationer med få medarbetare och multinationella företag med medarbetare över hela världen som kunder.

KIX Kommunikationsindex har under denna första tid inte marknadsfört sig, enligt Jerry Silfwer, utan har fått sina kunder genom rekommendationer och sökmotorer där kunderna har hittat KIX sajt.

– Efterfrågan har hittills varit störst hos redan kommunikationsmogna organisationer som vill öka sitt försprång ytterligare. Detta är ganska naturligt eftersom dessa organisationer redan insett vikten av att arbeta strategiskt och långsiktigt med sin kommunikation. Vi märker också av ett extra stort intresse för våra mätningar hos offentliga organisationer.

Vilka konkurrenter/kollegor möter ni på marknaden?
– Vi har många forskningskollegor i Sverige och internationellt som forskar inom kommunikation och som har liknande ambitioner som oss. Men vi ligger i pole position då vi faktiskt tagit fram ett forskningsförankrat verktyg som har använts av nöjda och betalande kunder. Vi har hört ryktas om en potentiell konkurrent som är kopplad till Uppsala Universitet, men vi har inte sett något färdigt verktyg ännu.

Hur ser organisationen ut?
– KIX tre grundare arbetar operativt i bolaget med fokus på forskning och utveckling. Vi har en person som jobbar med kundkontakter och resultatsammanställningar och andra mer administrativa uppgifter. Vi har också tre partners som är kommunikations- och organisationskonsulter som finns till hands för våra kunder när man vill ha mer stöd i undersökningen, uppföljning, implementering av resultat, osv. Och så nu jag, förstås.

Vi kommer att behöva expandera vårt partnernätverk inom kort och kommer att söka upp både seniora frilanskonsulter och potentiella byråpartners som skulle vara intresserade av att erhålla en KIX-licensiering från vårt forskarteam.

Bolaget ägs av de tre grundarna till största del och Miun Holdning har en mindre ägarandel sedan några månader tillbaka.

Hur ser affärsmodellen ut?
– Genom försäljning av genomförda undersökningar utifrån en prislista baserat på den uppmätta organisationens storlek.

I Q1 20201 kommer KIX släppa sin första årliga indexrapport om hur väl svenska organisationer kommunicerar baserat på forskning utifrån KIX databas.

Hur ska affärerna utvecklas framåt för bolaget?
 – Vi satsar på en internationell expansion relativt tidigt i vår resa. Vårt verktyg är redan förberett och testat på flera språk och vi är redo att hjälpa internationella kunder att mäta sin kommunikation. Vi satsar också fortsatt på själva forskningen, det är den som ska särskilja oss på marknaden. I takt med att vår databas ständigt växer, så växer också värdet på leverans och på bolaget. Därför har vi för 2021 inte ett omsättningsmål, utan ett kvalitetsmål.