JOBBA EFFEKTIVT. Eva Willstrand, vd på Willstrand Kommunikation & Ledarskap föreläser och utbildar och agerar rådgivare inom intern kommunikation. För Veckans Brief berättar hon hur man skapar en sund, medveten och kommunikativ kultur.
För att företagets kultur ska anses vara kommunikativ behöver de anställda ”verkligen leva den”, förklarar Eva Willstrand.

– Ett bra ställe att börja på är att öka medvetenheten kring hur ert nuvarande beteende påverkar möjligheten att skapa önskad kultur, säger hon och fortsätter:

– Enas kring en gemensam plattform som präglas av medveten kommunikation. Ge alla möjlighet att träna upp sin kommunikativa förmåga och att dela bild av vad det innebär att vara en kommunikativ organisation. Träna och utbilda högsta ledningen, ledare och medarbetare, i den ordningen.

Vad kännetecknar en sund kommunikativ kultur?
 – Den präglas av högt förtroende för ledarskapet och hög grad av tillit, säger Eva Willstrand och utvecklar:

– Verksamhetens ledare agerar kommunikativt vilket möjliggör att effekten av beslut blir den som önskas, att förtroendet för ledarskapet och verksamheten stärks och att struktur skapas, alla går åt samma håll. Ledarna involverar och de använder feedback som ett strategiskt styrmedel vilket i sin tur bidrar till engagerade medarbetare som är medskapare och som aktivt tar ägarskap.

– Misstag är lärdomar som gör oss bättre. Vi växer och blickar framåt, inte bakåt. Viktigt inte minst för att hänga med i den snabba utveckling vi befinner oss i. Det finns också ett tydligt inslag av empati, nyfikenhet och en vilja att låta alla komma till tals.

Hur kommer man igång?
– Ledningen behöver som sagt enas om vilken sorts kultur man vill att verksamheten ska präglas av. Alla står sedan bakom detta och förstår sin del i skapandet av denna kultur. Det är inte enbart ett uppdrag för kommunikation eller hr. Det är en samverkan som alla i ledande positioner behöver ta till sig och i praktisk handling dagligdags leva enligt. På så sätt blir det enkelt för medarbetarna att låta sig inspireras och ta efter. Tydliggör att kulturen är ert gemensamma ansvar, men att ni har olika roller.

För att komma igång tipsar Eva Willstrand att man bör ta hjälp av kommunikation och hr för att skapa ett underlag som går att kommunicera och arbeta utifrån, så att alla i verksamheten kan involveras.

– Lev som ni lär i ledarled. Det är som bekant inte vad vi säger som gör skillnad eller beskriver oss, det är vad vi gör.

Ett säkert sätt att köra i diket är att man säger att man vill att verksamheten ska präglas av en viss kultur och beteenden samtidigt som man själv inte agerar på ett sätt som rimmar med detta, förklarar Eva Willstrand.

– Ett annat misstag är att man inte är uthållig och konsekvent. Det tar lång tid att skapa en bra kultur, det kan däremot gå blixtsnabbt att förstöra den.

Eva Willstrand föredrar att inte ge några specifika exempel på företag eller organisationer som goda förebilder för en sund, medveten och kommunikativ kultur.

– Vår kultur är en färskvara och ett ständigt pågående arbete. Verkligheten avspeglas inte när jag som konsult, eller cheferna i verksamheten, berättar om vilken intern kultur man har. Det är när medarbetarna vittnar om att deras arbetsplats präglas av en kommunikativ kultur. Alla lever den. På alla nivåer. Det är när de som arbetar i den agerar på ett samstämmigt sätt. Då får vi kvittot på att företagets arbete med kulturen fått fäste.

Eva Willstrands fem snabba tips på hur man skapar en sund kommunikativ kultur
– Börja med att identifiera vad ni vill att er kultur ska präglas av. Identifiera därefter hur ert nuvarande beteende påverkar möjligheten att skapa önskad kultur.

– Ge alla chefer och ledare rätt förutsättningar att ta sitt kommunikationsansvar till exempel genom att regelbundet utbilda och träna den kommunikativa förmågan.

– Involvera genom dialog om hur ni behöver göra och agera för att leva önskad kultur.

– Var uthålliga och konsekventa.

– Alla chefer – från ledningsgruppen ut igenom alla ledarled – behöver leva som kulturen lär.