Idag sammanträder regeringens krishanteringsråd, gruppen som ska hantera Corona-krisen. Rådet består av ett antal ordinarie medlemmar, som rikspolischefen Anders Thornberg, säpochefen Klas Friberg samt Överbefälhavaren Micael Bydén. Utöver det ingår ett antal myndighetschefer i krishanteringsrådet, som Lotta Medelius-Bredhe, gd för Svenska Kraftnät, Dan Eliasson, gd för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Dan Sjöblom, gd för Post

Vill du läsa mer?

Mejla oss: prenumerera@dagensopinion.se

Vill du prenumerera?

Fyll i din namn och e-post här nedan

Är du redan en prenumerant?

Fyll i formuläret nedan