Landets två ledande experter på byråval gör två rätt olika analyser av hur corona har påverkat företag och organisationers efterfrågan på kommunikationsbyråer och deras tjänster.

Max Aperia jobbar som byråvalskonsult i samarbete med Sveriges Annonsörer. Han hjälper företag och organisationer att hitta rätt byråer för reklam, content och kommunikation. För honom har corona-utbrottet inneburit en förändrad arbetssituation.
– Det har blivit väldigt tyst. Jag har inte haft så mycket uppdrag, säger han.

Han ser ingen omedelbar ljusning heller.

– Det är fortsatt rätt tyst. Det var lite mer samtal i juni än i april, men det är fortsatt lugnt på uppdragsfronten.

Kan du se någon förändring i vad företag och organisationer efterfrågar hos byråerna?
 – Nej. Det är så små siffror. Jag har pratat med 2-3 tänkbara uppdragsgivare under våren och försommaren.

Hur tror du företags och organisationers efterfrågan kommer att påverkas på sikt av corona?
 – Kanske att man synar och utvärderar och innehåll och gör en ännu mer kritisk granskning. Men det är en ren spekulation. En annan spekulation är att varumärkesreklamen kommer att öka i framtiden. Företag och organisationer blir mer långsiktiga i sin marknadskommunikation. Jag hoppas de inser att lönsamheten ligger i långsiktigheten. Och jag hoppas att det öppna upp i september och att fler företag och organisationer hör av sig, säger Max Aperia.

Gunilla Bergh, driver Engage Marketing, som liksom Max Aperia hjälper organisationer och företag att hitta rätt byråer. Hon ser dock en ökande efterfrågan.

– I mars och till början av maj var det väldigt lugnt. Alla var avvaktande. Man visste inte vad man hade för behov framöver. Sedan, i juni, insåg företagen att det inte gick att sitta still, det var dags att sköta sin business. Då gick proppen ur. Nu är det full rulle. Det har nästa blivit akut behov av nya byråtjänster.

Frågar företag och organisationer efter andra saker än före corona?
– Den stora förändringen är byråer måste ha en bredd för att producera innehåll för alla kanaler. De stora byråvalen handlar om innehållsproduktion. Men byråval där det frågas efter byråer som ska skapa stora koncept och kampanjer, sker inte lika ofta som förr.

Gynnar förändringarna det någon särskild typ av byrå?
 – Det är ju frågan vad de olika disciplinerna ska kallas. Det är mer snurrigt än någonsin. Vi söker ofta byråer som, när de stora koncepten är satta, ska kunna producera innehåll på hög kreativ nivå för alla kanaler. Det är det stor efterfrågan på och det har blivit tydlig med corona.

Gunilla Bergh noterar även att kraven på byråernas effektivitet har höjts.

– Nu vill företag och organisationer ha ännu tydligare beskrivningar av byråernas ekonomi.  De vill veta att byråerna har uthållighet och kan kompetensutveckla sina medarbetare och att byråerna kan vara proaktiva mot sina uppdragsgivare och hjälpa dem utan exakta uppdrag.

Gunilla Bergh berättar vidare:
– I början av en upphandlingsprocess vill jag att byråerna beskriver vilken effekt coronan har haft på affärer och erbjudande. Det finns byråer som har breddat sitt erbjudande, men inte stagat upp det med rätt kompetens.