MARTECH. Bublar Group vill med hjälp av förvärv blir en svensk gigant inom extended reality (xr).
Börsnoterade Bublar Group påbörjade sin förvärvsoffensiv 2018 när det köpte upp svenska Vobling, ett vr-inriktat bolag som vid förvärstillfället värderades till 50 miljoner kronor. I somras växte Bublar ytterligare genom förvärvet av film- och spelproduktionsbolaget Goodbye Kansas som omsatte 101 miljoner kronor 2019 (brutet december), fem gånger mer än Bublar Groups totala omsättning 2019 (19 miljoner kronor). Bublar har därmed vuxit från 15 medarbetare 2017 till att vara över 250 medarbetare idag.

– Vi ska bygga en stark position som leverantör inom den snabbväxande spel-, film och streaming-marknaden. Dessa områden anammar successivt även xr-teknologin där immersiva tekniker som ar (augmented reality) och vr (virtual reality) skapar nya upplevelser som förändrar sättet vi konsumerar underhållning, arbetar, handlar och spelar, säger Maria A Grimaldi, vd på Bublar Group och fortsätter:

– Genom att vi jobbar i framkant med flera av de största bolagen i världen är vi övertygade om att vi kan fortsätta leverera innovativa lösningar och utveckla skalbara produkter med hög intjäningsförmåga. Den pågående pandemin har gett skjuts till efterfrågan främst inom e-handeln och produktion av speltrailers. När det gäller till exempel vr-träning för större bolag och produktioner för film har beslut skjutits framåt.

Vilken position på marknaden vill ni ta?
– Vår vision är att skapa ett världsledande företag inom visualisering och extended reality. Vår mission är att förändra sättet hur vi arbetar, handlar, spelar, lär oss och att tillföra en ny dimension av upplevelse till underhållning.

Bublar Group har idag fyra segment, work, shop, play och entertainment.

– Inom dessa finns våra juridiska bolag. Vi har spjutspetskompetens och produktportfölj inom xr-, vfx och digital humans.  Affärsområdet work har fokus inom virtual reality med virtual training, shop är vårt fönster mot e-handelsmarknaden med en Saas-plattform för 3d och augmented reality. Inom play producerar vi två kartbaserade mobilspel baserad på vår egenutvecklade plattform. Goodbye Kansas, som är vårt senaste förvärv utgör affärsområdet entertainment och producerar tekniskt avancerat digitalt innehåll för spel-, film och streamingindustrin.

Hur utvecklas xr-marknaden?
– Vi har bra stöd i den underliggande marknadstillväxten inom de industrier vi verkar. Den globala digitala contentmarknaden väntas växa med över 500 miljarder dollar fram till 2024 och med en CAGR på 15 procent. Likaså ser vi att xr-industrin växer. Den globala extended reality-marknaden väntas gå från 160 miljarder kronor 2019 till cirka  8 630 miljarder kronor år 2030. CAGR för den kommande tioårsperioden uppskattas därmed till hela 48,3 procent.

Vad efterfrågar kunderna?
– Tittar vi på Goodbye Kansas verksamhet och affärsområdet Entertainment är det stor efterfrågan på speltrailers.  Det är också hög efterfrågan på performance capture. I år har hittills 65 procent av Goodbye Kansas uppdrag inkluderat performance capture-inspelningar.

Motion Capture är en teknik för att via markörer spela in rörelser i 3d för att sedan överföra rörelsedatan till att driva digitala karaktärer i till exempel spel, film eller tv. Perfomance Capture tar tekniken ännu ett steg längre, enligt Maria A Grimaldi.

– Tack vare mer avancerad utrustning och särskilda hjälmkameror går det att fånga, inte bara skådespelarens rörelser, utan också varje nyans av skådespeleriet.

Inom e-handeln efterfrågas att ge kunderna möjlighet att se och uppleva produkterna på ett mer verklighetstroget sätt, genom att till exempel placera produkten i hemmet med augmented reality eller att prova den på sig själv genom vto-tekniken (virtual try-ons), enligt Maria A Grimaldi.

–Det finns också behov av hög kvalitet när det gäller att presentera produkter och effektivisera den processen som kan göras med hjälp av 3d-renderingar eller att ha möjlighet att presentera produkten i olika varianter, former, färger mm. Det har vårt affärsområde shop möjlighet att göra.

Maria A Grimaldi fortsätter:

– När det gäller storbolag efterfrågas smarta lösningar för att träna personal inom till exempel säkerhet eller att presentera stora och otympliga produkter digitalt utan att behöva ta med dem till kund eller att kunden ska komma till företaget. Där har affärsområdet work ett antal olika erbjudanden, till exempel en mobil-lösning för att träna brandsäkerhet i virtual reality.

Sett till omsättning är affärsområdet med Goodbye Kansas störst i dagsläget för Bublar Group, enligt Maria A Grimaldi.

Bublar Group har sitt huvudkontor i Stockholm och har kontor i Helsingfors, Manila, London, Los Angeles och i Hamburg.

Tittar ni på några nya marknader att etablera er i?
– De flesta av våra produkter och digitala lösningar är oberoende av en specifik marknad. De öppnar möjlighet att köpa tjänsterna oavsett vilket land eller på marknad kunden befinner sig.

Vilka konkurrerar ni egentligen med?
– Inom respektive segment finns det ett antal olika konkurrenter. Om vi ser till helheten däremot och ha samtliga affärsområden och teknologier sammalde inom ett och samma ’hus’ så är min bedömning att vi är relativt unika.

Hur ser affärerna ut för 2020?
– Det jag kan säga är att Goodbye Kansas gjorde en stor resultatförbättring första halvåret 2020, trots covid-19.

Omsättningen drevs av en stark orderingång från spelindustrin. Nettoomsättningen för första halvåret blev högre än för hela året 2019 och rörelseresultatet vändes från tidigare förlustår ( -71 miljoner kronor ebit, 2019) till vinst för Goodbye Kansas.

Hur ser tillväxtstrategin ut framåt?
– Strategin är fortsatt att växa, både organiskt och genom förvärv. Under hösten kommer vi att arbeta för att säkerställa den positiva utvecklingen i koncernen genom att vi satsar på våra plattformar, tjänster och produkter, säger Maria A Grimaldi och fortsätter:

– Xr-teknologin i kombination med 3d-animation och visuella effekter som Goodbye Kansas producerar skapar potential för framtida nya produkter och tjänster. Flera av de digitala contentproducenterna i USA som Goodbye Kansas arbetar med ligger också långt framme och experimenterar med virtual reality och immersiv underhållning. Ett exempel på ett spännande område där Goodbye Kansas ligger långt framme är inom Digital Humans. Baserat på egenutvecklad teknologi kan vi skapa fotorealistiska och animerade virtuella avbilder och avatarer av människor, skådespelare och modeller. Marknaden för digitala avatarer väntas öka kraftigt inom olika områden både inom upplevelseindustrin och andra områden som kundservice, marknadsföring eller inom andra serviceområden och här har marknaden bara börjat.