Under 2011 hade Realtid svårt att få fart på försäljningen som sjönk med 44 procent till 1,8 miljoner kronor. I mars pressades bolaget till en rekonstruktion med en nedskrivning av skulderna till 75 procent av värdet. Av bokslutet för Alternativ Media, där verksamheten bedrevs, framgår att rörelseresultatet trots ett rörelseackord på 4,5 miljoner kronor gjorde en rörelseförlust på -3,4 miljoner kronor jämfört med -9,2 miljoner kronor år 2010. Utöver det erhöll Realtid ett ackord på 7,2 miljoner kronor. Bolaget gjorde därför en vinst på 3,6 miljoner kronor efter finansiella poster. De ansamlade förlusten sjönk därmed till -11 miljoner kronor.
 
Personalstyrkan bantades från 14 till 9 snittanställda, något som också var ett krav i rekonstruktionen.

Under 2012 flyttades verksamheten till det nya bolaget Realtid Media som köpte rättigheterna till Realtid för 5 miljoner kronor som ska amorteras under fem år minus 500 000 kronor som ska ha betalts.