Statistik från tv-branschens mätbolag MMS visar att de unga tittarna på rörlig bild, från 3 till 19 år lägger mest tid på Youtube. Men MMS vd Magnus Anshelm tycker inte att det är ett tecken på att SVT håller på att tappa greppet om de unga tittarna.

MMS har undersökt tittande i tre ålderskategorier: 3-8 år, 9-14 år och 15-19 år.

I samtliga kategorier ligger Youtube högst vad gäller daglig tittartid i minuter. Därefter kommer Netflix. SVT hävdar sig bäst i 3-8 år där Barnkanalen och SVT Play tillsammans får 20 minuter tittartid jämfört med 27 minuter för Youtube. I ålder 9-14 kommer SVT upp i 7 minuter jämfört med 79 minuter för Youtube. I åldern 15-19 år finns ingen tjänst från SVT med bland de fem mest tittade kanalerna.

MMS vd Magnus Anshelm tycker inte att det är ett tecken på att SVT håller på att tappa greppet om de unga tittarna.

”Det är snarare så att de yngsta barnen, precis som andra barn och ungdomar, sedan några år tittar mindre på linjär-tv”, mejlar han.

Han anser vidare:

”Det är tvärtom så att SVT, och numera även Disney i hög grad, är förhållandevis bra på att motverka nedgången i det linjära tittandet med ökat online-tittande”.