Youtube används av flest användare bland unga, det visar Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet 2020.

Internetstiftelsen har i rapporten Svenskarna och internet 2020 undersökt hur den svenska mediekonsumtionen fördelas mellan traditionell tv och digitala mediekanaler. Rapporten visar att de digitala kanalerna domineras av de yngre målgrupperna medan fler internetanvändare i de äldre målgrupperna har tittat på traditionell tv.

I åldersgruppen 16-25 år gamla internetanvändare anger 100 procent att de minst någon gång använt Youtube. 95 procent har tittat på strömmande videotjänster, till exempel Netflix. Även de traditionella tv-kanalernas playtjänsterna, 84 procent, används mer av unga än traditionell tv, 79 procent.

Även i åldersgrupperna 26-35 och 36-45 är Youtube den kanal som flest har tittat på någon gång.

Hos de äldre åldersgrupperna skiljer sig fördelningen jämfört med de yngre. Här är det traditionell tv som flest tittat på någon gång medan strömmande videotjänster rankar längst ned.

Youtube har procentuellt använts av flest i åldersgruppen 16-25, 100 procent.

Traditionell tv har procentuellt använts av flest i åldersgruppen 66-75, 98 procent.

Playtjänster har procentuellt använts av flest i åldersgruppen 36-45, 95 procent.

Strömmande videotjänster har procentuellt använts av flest i åldersgruppen 16-25 och 26-35 år, 95 procent.

mer om undersökningen
Internetstiftelsens årliga undersökning Svenskarna och internet 2020 har genomfört två mätningar under 2020 (Q1 och Q3) och består av ett slumpmässigt urval ur befolkningsregistret från 16 år utan övre åldersgräns. Urvalet är beställt via SPAR och Marknadsinformation i Sverige av Origo Group som anlitats för datainsamlingen.