Youth 2030 Movement, som bildades av Stenbecks Stiftelse för att jobba med ungas plats i demokratin, har valt en strategisk byrå för att utveckla organisation och metodik. Affären innebär att byrån kan expandera på kommunikationssidan.

Uppdraget går till ”framtidsbyrån” Another Tomorrow och gäller att demokratiprojekt som startar under hösten och som ska få unga att engagera sig i den egna kommunens utveckling.