Undersökningsföretaget Yougov rapportera i en global undersökning från 18 maj att Sverige ligger i bottenklassen vad gäller medborgarnas förtroende för medierna vad gäller hanteringen av corona. Däremot är förtroendet högt för medier i asiatiska länder som Vietnam.

Frågan som ställdes var ”hur mycket litar du på vad som sägs om covid 19-situationen?”.
Andelen som svarade litar fullständigt på/litar något på var i alla undersökta länder högst för specialister inom sjukvården, med undantag för Polen. Därefter följer antingen regeringen eller vänner & familj i alla länder utom i Malaysia där medierna åtnjuter ett större förtroende än vänner & familj, men lägre än regeringen. I Sverige har information från vänner & familj ett högre förtroende än från regeringen.

Tillsammans med Italien, Storbritannien, Frankrike, Mexiko, Polen och USA tillhör Sverige länderna där under 50 procent av befolkningen litar på mediernas uppgifter.

Högst förtroende för medierna finns i Vietnam med 89 procent följt Malaysia (82 procent), Singapore (75) och Filippinerna (72).