Det nya omsättningsrekordet lyder på 35, 3 miljoner kronor och gäller för det senaste räkenskapsåret (brutet i juli). Det överträffar högst hittills från 2008/09 på 32, 7 miljoner kronor.
Rörelseresultatet under det senaste räkenskapsåret ökade med 7,3 procent till 1.77 miljoner kronor.
Personalstyrkan ökade med en person till 25 snittanställda.
Yougov får smisk av revisorn som påpekar att skatter och avgifter inte har kommit in i tid ”under flertalet tillfällen”.