Det har gått en dryg vecka sedan nyheten offentliggjordes och Yougovs mätning bygger därför bara på 100 intervjuer. Men trenden är tydlig. Nordea varumärke har tappat och mer än efter Panama-skandalen våren 2016.
”Beskedet om flytten blev offentligt  6 september och vi kan utläsa i vårt brandindex att Nordeas varumärkesstyrka sjönk direkt, från ett indexvärde på cirka -2 den 6 september till ett indexvärde på cirka -20 den 14 september. Det ser inte ut som att botten är nådd än men det är svårt att säga hur länge den negativa trenden kommer att fortsätta”, berättar Charlotte Wahlberg, produktchef på Yougov.
Yougov Brandindex är ett sammanvägt imagevärde av parametrarna kvalitet, allmänt intryck, värde för pengarna, rekommendation, rykte och kundnöjdhet.
”Samtliga parametrar har påverkats negativt men trenden är inte lika tydlig när det gäller kundnöjdhet”.