Därmed hamnar omsättningen på 8,3 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökar med hela 47 procent till 2,5 miljoner kronor. Ägarna tar därför ut 1,7 miljoner av vinstmedlen. Av omsättningen härrör 1,7 miljoner kronor från den norska verksamheten. Personalstyrkan fördubblades till åtta snittanställda.