Elisabeth Brandt Ygeman är idag förste vice ordförande för Handelsanställdas förbund och ersätter LOs personalchef Stefan Hansson är tillförordnad kanslichef efter Annika Nilsson, som slutar efter åtta år. Elisabeth Brandt Ygeman har även jobbat som LOs valledare 2013-2014, fackligt-politisk ombudsman på LO och som chef för LO-distriktet i Stockholms län

”Med Elisabeth Brandt Ygeman får vi precis den kanslichef som LO nu behöver. Med hennes kompetens, vilja och unika erfarenhet av både LO-förbund och LO-distrikt kommer hon att bidra till att vi även framgent är världens starkaste fackföreningsrörelse”, säger LOs ordförande Susanna Gideonsson.