‑ Vi fick ett bud som vi tyckte var så intressant att vi valde att fullfölja det, säger Yann Blandy, koncernchef för Intellecta.
 
Med hjälp av affären drar Intellecta in 130 miljoner kronor.
 
‑ Det här hjälper oss att få en plånbok att vi kan växa både organiskt och genom förvärv.
 
Teoretisk hade Intellecta också kunnat sålt konsultdelen med byråer som Rewir. Men Intellecta valde i stället att sälja den del där tryck och publishingaffärerna ligger.
‑ Vi gjorde en analys som visade att båda delarna hade samma möjligheter att växa, men inte hade så mycket att göra med varandra. Nu kan de växa vidare med separata ägare.
 
Varför sålde ni inte konsultdelen i stället?
‑ Vi fick ett bud som gjorde det möjligt att realisera stora värden. I vår rapport för Q2 kommer vi att berätta om hur vi ska satsa på konsulting.
 
I pressutskicket står att Intellecta kommer att öka sin byråintäkt med 50 miljoner kronor genom ett förvärv av 60 procent av en nordisk digitalbyrå.
 
‑ Ja, vi har ett letter of intent (avsiktsförklaring) med en nordisk kommunikationsbyrå. Det innebär att vi har bokat av alla tre huvuddelar i strategin, fokusera, blir större och att tillväxten är till 100 procent digital.
 
YB förklarar varför inte Intellecta köpte 100 procent av byrån.
 
‑ Jag tror earn out-tiden är över. Det är högst osannolikt att vi köper 100 procent av en byrå. Vi vill behålla ett starkt ledarskap över byråerna.
 
Ni samarbetar sedan tidigare med den danska webbyrån Propeople. Är det den ni nu förvärvar?
‑ Det kan man spekulera i förstås.

Hur går konsultdelen i dag?
‑ Vi är inne i en tyst period, men vi kommer att berätta allt om nya Intellecta i rapporten för Q2.