WWFs årliga undersökning via Kantar Sifo visar att fler är oroliga för klimatförändringar och är beredda att göra egna insatser. Svenskarna vill också att politikerna gör mer.

Undersökningen visar att 58 procent oroar sig för klimatförändringar jämfört med 46 procent för miljöförstöring och 44 procent för organiserad brottslighet.

65 procent av kvinnorna oroar sig för klimatförändringar jämfört med 52 procent för männen.

Andelen som oroar sig för ökad mänsklig ohälsa, som svält, vattenbrist, infektionssjukdomar, har ökat från 35 procent förra året till 52 procent i år.

57 procent tänker på klimatförändringarna minst en gång per vecka. För åldersgruppen 18-29 år är siffran 63 procent. För kvinnor 64 procent.

61 procent instämmer i påståendet att de oroar sig för att klimatförändringarna kommer att utrota djur. 13 procent instämmer inte.

31 procent säger att de kanske kommer att äta mindre kött under det kommande året. 13 procent säger absolut inte.

48 procent anger att de har under det senaste året har ersatt bilåkande med andra metoder, främst gå till fots (19 procent) och cykla (16).

här finns hela undersökningen