Projektet heter “Hållbart liv hemma” och går kort sagt ut på att Ikea under sex månader följer åtta familjer för att få insikt i hur människor tänker kring hållbarhetsfrågor.
– Att leva hållbart hänger till stor del ihop med heminredningen, som är vår kärnverksamhet. Vi känner att vi har ett ansvar, vi kan hjälpa många med att leva mer hållbart, säger Eva Stål, koordinator miljö och socialt ansvar på Ikea.
 
Tillsammans med WWF ska Ikea alltså föra en dialog med familjerna om vad de anser vara viktigt i sammanhanget och vad som skulle få dem att vilja leva mer hållbart.
 
Förutom WWF tar Ikea också hjälp av Kalmar kommun. Möbeljättens pr-byrå är Grayling.
 
Är det här ett sätt att utveckla ert sortiment eller förändra beteenden?
– Det kommer att funka på båda sätt. Vi vill delvis förstå hur människor lever sina liv idag just utifrån dessa frågor. Möjligheten att produktutveckla finns hela tiden, det är det som är bra med projekt. Men vi hoppas också mycket på dialogen också, säger Eva Stål.
 
Ikea och WWF har samarbetat på olika sätt kring miljö och klimat sedan 2002.
– Själva samverkan med WWF kommer förstås utav att de har en god kompetens och mycket kunskap som vi inte har. Genom att samverka så tror vi att vi kan nå längre än vad vi kan än om vi jobbar var för sig, säger Eva Stål.
 
Vad bidrar de med i det här projektet?
– De har massa kunskap. Det handlar också om att hitta bra aktiviteter och försöka mäta en förändring, att se om vi genom kommunikation och visualiseringar av olika slag kan skapa intresse kring att vilja förändra beteenden.
 
Ardalan Samimi