Rapporten, Prioriteringar och vägval när Sverige behöver renoveras, följer upp en tidigare rapport från 2020, Sverige behöver renoveras.

”Denna gång valde vi att fördjupa oss inom de områden som då var mest oroande. Då hade vi mer fokus på branschen, nu har vi även vävt in allmänhet samt analyserat detta utifrån stad-land-perspektiv”, berättar WSPs pr-chef Ellen Huitfeldt via mejl.

Hon berättar också att rapporten är framtagen på eget initiativ.

”Vi vill vara en del i samhällsdebatten och detta är ett sätt att bidra med kunskap och dela med oss av det vi ser. Det finns ett antal aktörer som tittar på varje del för sig, men det vi såg är att helheten saknas. Där har vi en roll att spela eftersom vi arbetar inom alla delar av våra samhällssystem”.

WSP vill även sätta fingret på en kompetensbrist som råder.

”Det saknas ingenjörer inom alla delar, och problemet är att Sverige behöver bygga ut kraftigt samhällssystemen (framför allt inom el) samtidigt som kraftverk, vattenledningar, järnvägar och vägar måste rustas upp. Det är en ekvation som inte går ihop”.

här behöver Sverige renovera, enligt WSP

energi
I stort sett alla kraftverk som finns i dag”, inom vattenkraft, vindkraft, kärnkraft och kraftvärme, kommer att ha nått sin tekniska livslängd om 20–30 år. Renovering/ersättning kostar: 600–900 miljarder kronor.

elnäten
Elnäten idag har ett värde på 400 miljarder, för att upprätthålla värdet krävs årliga investeringar på 10 miljarder kronor.

vatten och avlopp
Det svenska VA-systemet har en rörlängd på fem varv kring jorden, återanskaffningsvärdet ligger på närmare 1000 miljarder kronor.

väg och järnväg
70 procent av vägnätet byggdes för
över 50 år sedan och börjar falla för åldersstrecket. Samtidigt ligger anslaget till drift och underhåll av det statliga vägnätet på ”historiskt låga nivåer”, 13 öre per fordonskilometer jämfört med 20 öre i början av 90-talet.