Mobilitetsstudien görs för tredje gången.

Undersökningen visar att 10-20 procent av resenärerna, jämfört med innan pandemin, saknas. Undersökningen gäller åren 2020, 3031 och 2022.

Andelen, som tar cykeln eller elcykeln till jobbet eller studierna, har ökat från 9-12 procent.

När det gäller privata resor har bilen ökat från 40 till 50 procent, medan kollektivtrafiken har tappat från 42 till 27 procent.

Tillgången till elbil och egen elsparkcykel har nästan fördubblats ligger nu på 21 respektive 17 procent.

Resevanorna skiljer sig mellan storstäderna. Andelen som arbetspendlar via kollektivtrafiken har minskat från 58 till 38 procent, medan andelen som använder bil har ökat från 20 till 35, före och efter pandemin i Stockholm.