Konsultbolaget WSP har fått uppdraget att analysera förutsättningarna för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, den så kallade HH-förbindelsen.

WSP har satt ett 30-tal konsulter på jobbet som ska vara levererat i oktober 2019. Grundplanen är att anlägga två tunnlar, en för biltrafik och en för tåg.

– Det finns väldigt många och ganska detaljerade utredningar gjorda. WSPs uppdrag är att gå igenom utredningarna och regelverk och se om beräkningarna håller. Det är ett ganska tidigt skede. Vi kallar det förberedande studie. Danskarna kallar det strategisk analys, säger Peter Bernström, strategisk planerare på Trafikverket.

Det är Sverige som står för utredningen. De danska myndigheterna Vejdirektoriatet, Trafik-, Bygge- och Boligstyrelsen, ser över de danska anslutningskostnaderna.

Hur valde ni ut WSP?
– Vi har använt ett ramavatal, som vi har med fem bolag. Det är inga konstigheter.

Trafikverket har lovat att komma tillbaka med kostnader för WSPs insats.