Därmed hamnar rörelseresultatet på 1,48 miljoner kronor. Detta på en omsättning på 8,1 miljoner kronor, en ökning på 29 procent. Ägarna lyfter 750 000 kronor av de disponibla vinstmedlen.

Personalstyrkan bantades från 8,5 till 7 snittanställda.