Omsättningen ökade med 14 procent till 15 miljoner kronor. Byråintäkten ökade med 21 procent till 6,3 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade från 5,1 till 27 procent efter att rörelseresultatet ökat från 267 000 kronor till 1,7 miljoner kronor.

Byråns ägare tog ut 1,4 miljoner kronor av vinstmedlen.

Personalkostnaden för byråns två snittanställda minskade med 22 procent till 1,6 miljoner kronor.