Wildeco sällar sig till skaran av pr-byråer som har tappat i omsättning på grund av pandemin.

Under det senaste räkenskapsåret (brutet i juli) minskade Wildecos omsättning med 21 procent till 12,7 miljoner kronor. Rörelseresultatet sjönk med  68 procent till 581 000 kronor vilket ger en rörelsemarginal på 4,9 (13) procent. För byråns fortsatt två snittanställda minskade personalkostnaderna med 25 procent till 581 000 kronor.
Ägarna tullade på vinstmedlen och plockade ut 670 000 kronor.