Pr-byrån Westander bjuder på tre tips för alla som ska kommunicera om det nya coronaviruset.

ta initiativet
Undvik ett informationsvakuum genom att berätta för omvärlden så fort ni har något att säga om coronaviruset. Vänta inte på att kunder, medarbetare eller media börjar ställa frågor och efterfråga information.

ge fullständig information
Informera tydligt om allt som kan vara relevant för kunder, medarbetare och allmänhet. Det kan handla om allt från resor och internationella möten till försenade leveranser och ekonomiska konsekvenser.

var öppna om osäkerheter
Berätta öppet också om det ni inte vet och hänvisa alla detaljfrågor om smittspridning till Folkhälsomyndigheten. Avstå från att spekulera om framtiden och var inte rädda för att säga ”vi vet inte”.