Pr-byrån Westander startar det nya affärsområdet Hälsa och Forskning.

Från start får affärsområdet tre konsulter inklusive Sara Arborén. Målet är att rekrytera minst två nya konsulter under 2020.

Vad blir det för skillnad när ni bildar ett affärsområde?
 – Vi kraftsamlar och fokuserar och får möjligheter att utveckla våra tjänster inom området.

Vad kommer att utmärka ert erbjudande?
 – Vi vill att ännu fler ska delta i debatten och bli bättre på att kommunicera forskning på ett enkelt och begripligt sätt.

Affärsmål?
 – De är jag inte redo att gå ut med just nu. Vi vill börja med att bli fler konsulter så bygger vi efterhand enheten och får fler uppdrag i de här spännande området.

Ta marknadsandelar eller hitta nya affärer?
 – Både och. Det finns många aktörer som inte agerar och ser potentialen i att gå ut och ta debatten, så overksamma uppdragsgivare tror jag är största potentialen.

Vilka andra byråer gör ett bra jobb inom området?
 – Jag har ingen särskild som jag ser framför mig. Många gör ett bra jobb.

Westander jobbar i dag med uppdragsgivare som Avonova Företagshälsa, Hjärt-lungfonden och Forska Sverige.

– Vi ser ett växande intresse från aktörer inom hälsosektorn och från forskningsinstitutioner. Genom att starta ett nytt affärsområde kan vi hjälpa ännu fler att nå ut med forskningsbaserad kunskap, säger Sara Arborén, affärsområdeschef för Westander Hälsa och Forskning.