Därmed slog byrån ett nytt rekord i byråintäkt med 69,1 miljoner kronor.

Enligt Westander stod företag för 64 procent av byråintäkten under 2022. Intresseorganisationer stod för 24 procent och myndigheter för resterande 12 procent.

”Vi har i kronor räknat aldrig vuxit snabbare än 2022. Westanders tillväxtmål är att fördubbla byråintäkten på sju år, motsvarande en ökning med 10 procent per år”, kommenterar Westanders vd Patrik Westander.

Byråintäkten per anställd ökade från 1,7 till 1,9 miljoner kronor. Antalet snittanställda under året låg på 37 (32) personer.

Westander uppger inte resultatet.