Under pandemiåret 2020 backade Westander med 13 procent till 45,3 miljoner kronor i byråintäkt. Under 2021 ökade byrån med 22 procent till 55,4 miljoner kronor i byråintäkt. Rörelseresultatet ökade med 54 procent till 6,1 miljoner kronor. Rörelsemarginalen på intäkten ökade med 2,3 procentenheter till 11 procent. Tillräckligt för att ägarna tycker sig kunna ta ut 2,4 miljoner kronor från vinstmedlen.
Antalet snittanställda ökade från 31 till 32. Byråintäkt per anställd ökade från 1,46 till 1,73 miljoner kronor.