Totalt blev byråintäkten 201 26,1 miljoner kronor, med en intäkt per anställd på 1,4 miljoner kronor.
– Det finns en väldig styrka i pr-branschen i synnerhet, så ökningen har varit naturlig, säger han.

Framför allt är det intäkten från företagskunder som har ökat. I jämförelse med 2009 ökade de intäkterna med 51 procent och svarade 2010 för 49 procent av byråintäkten.

Varför ökar företagskunderna?
– Det beror nog på att det är där som konjunkturväxlingen växt tydligast. Vid en konjunkturvändning är det de som ökar först, på samma sätt som det är de som bromsar först vid motsatt läge.

Är företagskunderna extra viktiga?
– Nej, vi vill fortsätta jobba med alla de kategorier som vi jobbar med. Vad som dock är extra kul är att vi breddat kundbasen ytterligare. De tio största uppdragsgivarna står nu för hälften av intäkterna, medan de 2005 stod för tre fjärdedelar. Det innebär en ekonomisk stabil verksamhet.

Vilka nya kunder knöt ni till er?
– Bland andra Tjänstepensionföretaget Collectum och branschorganisationen Svensk Vindenergi. Två uppskattade samarbeten.

Ni ska rekrytera fler. Innebär det en ökning i personalstyrkan?
– Ja, förhoppningsvis ska vi rekrytera minst sex konsulter. Jag träffar minst två jobbsökande i veckan.