Vill du jobba med medierelationer och lobbying på pr-branschens bästa arbetsplats? Westander söker fler kundansvariga konsulter som ska hjälpa våra uppdragsgivare att stärka varumärket, bilda opinion och påverka politiska beslut.

Du bygger upp långsiktiga samarbeten med dina uppdragsgivare, där du stärker deras kommunikation med fokus, uthållighet och utifrånperspektiv. Dina arbetsuppgifter kan exempelvis handla om att föreslå strategier, ta fram handlingsplaner och hjälpa uppdragsgivarna att genomföra pr-aktiviteter. Till din hjälp har du kollegor med stor bredd i kunskap, erfarenhet och kompetens. Du bidrar också med din egen specialistkompetens i dina kollegors kundsamarbeten.

Westander är en mötesplats för samhällsengagerade. Gemensamt för oss som jobbar här är att vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar. Analysföretaget Regi har genom medarbetarundersökningar i kommunikationsbranschen utsett Westander till Årets arbetsgivare tre gånger: 2020, 2022 och 2023.

Vad erbjuder vi?

En plattform. Vi ser företaget som en stabil plattform för samhällsengagerade personer som själva vill åstadkomma något med sina arbetsinsatser.

Engagerande uppdrag. Med utgångspunkt i ditt personliga engagemang söker du själv upp möjliga uppdrag och utvecklar nya samarbeten.

Högt tempo utan övertid. Westanders filosofi är att man ska kunna ha ett roligt, ansvarsfullt och krävande arbete utan att behöva jobba övertid.

Föräldrapolicy. Vår föräldrapolicy innehåller bland annat kompensation enligt kollektivavtal för förlorad inkomst och underlättar för småbarnsföräldrar att kombinera arbete och familjeliv.

Vinstdelning. Vårt bonussystem innebär att en del av företagets vinst delas ut i form av en årsbonus – lika för alla anställda – som de senaste tio åren varit i genomsnitt 117 000 kronor för den som jobbat heltid.

Lönemålet topp tre. Westander har som lönemål att vara topp t

re i personalkostnader per anställd bland de stora pr-byråerna. Under 2022 hade vi de sjätte högsta personalkostnaderna per anställd vid en jämförelse med pr-branschföreningen Precis 26 medlemsföretag.

Vem söker vi?

Du är en snäll, drivande och välstrukturerad person, med flerårig praktisk erfarenhet från medierelationer eller lobbying. Du är en mycket skicklig skribent med god social kompetens. Som kundansvarig konsult ska du kunna ta fullt ansvar för varje beslut kring en kundrelation.

Du är en kvalificerad rådgivare som kan skapa din egen efterfrågan i pr-marknadens övre kvalitetssegment. Du behöver däremot inte ha erfarenhet från arbete inom pr-branschen eller annan konsultverksamhet. Vi ser gärna att du kommer in med erfarenhet från andra verksamheter och miljöer.

Vi söker trygga högpresterare. Vi vill rekrytera personer som känner sig värdefulla och trygga i sig själva, med alla mänskliga fel och brister. Personer med stark självkänsla har i allmänhet lättare för att hanter

a återkoppling, vara hjälpsamma och samarbeta prestigelöst.

Vi tror att olika perspektiv skapar nya affärsmöjligheter, ökad kundnytta och givande diskussioner på kontoret. Vi eftersträvar därför mångfald och välkomnar personer med olika partipolitiska sympatier, kompetenser, ålder och etnisk bakgrund.

Är du intresserad?

Har du ett stort samhällsengagemang? Och vill du vara med och utveckla ett växande företag? Berätta i din ansökan varför du tänker att Westander kan vara rätt arbetsplats för dig. Kontakta Patrik Westander på 073-687 82 55 om du har frågor.

Westander genomför två rekryteringskampanjer om året, under janua

ri respektive augusti. Sista ansökningsdag för vårens rekryteringskampanj är den 25 januari.

Vill du veta mer?

Kontakta Patrik Westander