Undersökningen är genomförd 18–26 november 2022 för sjätte året i rad. 1 001 personer besvarade frågan ”Tycker du att man i allmänhet kan lita på folk?” via en webbenkät.

72 procent svarade ja på frågan, den lägsta siffran sedan Westander började mäta. 26 procent anser att det inte går att i allmänhet lita på folk.

Mellan de olika partiernas väljare råder stora skillnader. Högst är tilliten bland Centerpartiets väljare (92 procent) följt av Miljöpartiet (91). Lägst tillit har SD som har tappat till 49 jämfört med 64 2020. Moderaterna rasar från 83 till 66 procent från 2021 till 2022.

”Tilliten är kanske den svenskaste av alla svenska värderingar, men SD-väljarna drar ner Sveriges unikt höga sociala tillit”, kommenterar Patrik Westander, vd för Westander.

Han utvecklar via mejl:

”Skillnaden mellan partierna handlar inte enbart om att Sverigedemokraterna fungerar som en magnet för de väljare som redan finns i botten på den svenska tillitsligan. Betydligt allvarligare är att SDs partiledning i sin kommunikation exploaterar samhällsproblem och sprider misstro människor emellan. Sverigedemokraterna fungerar som ett drivhus för misstro”.

Patrik Westander har också en förklaring till varför tilliten rasat bland Moderaternas väljare?

”Jag ser den minskade sociala tilliten bland M-väljarna som en spegling av hur partiets politik och retorik har utvecklats de senaste åren. Moderaterna betecknar sig själva som ett liberalkonservativt parti, men har på senare tid närmat sig Sverigedemokraterna och blivit allt mindre liberala”.

Patrik Westander att politikerna har ett ansvar för att värna tilliten?

”Politiker och alla vi andra har ett gemensamt intresse av att hålla ihop samhället. Främlingsfientligheten är samhällsskadlig genom att den underminerar förtroendet människor emellan, skapar konflikter och leder till ett slöseri med kompetens. Misstron gör Sverige till ett sämre land för oss alla”.