Under 2012 slog byrån nytt rekord i intäkter med 28,6 miljoner kronor. Byrån växte framförallt tack vare de befintliga uppdragsgivarna.
 
– Redan framgångsrika samarbeten expanderade, som Previa, Hjärt- Lungfonden och Svensk Vindenergi. Det var tydligt under 2012. Men våra tio störa uppdragsgivare står för mindre än 50 procent av intäkterna, så det finns en potential i att växa ytterligare, säger Westanders vd Patrik Westander, som också räknar med att växa via nya kunder "framgent".
 
Även byråns rekryteringsvåg ligger bakom tillväxten.
 
– Vi växer och upplevs som en attraktiv arbetsgivare inte minst hos hårt arbetade småbarnsföräldrar. Över 700 personer sökte jobb hos oss förra året, och vi lyckades rekrytera kvalificerade personer.
 
Lobbying stod för 23 procent av byråintäkten, medierelationer för resterande 77 procent.
 
Patrik Westander vill inte uppge byråns omsättning. Och inte heller vilket resultat Westander gjorde under 2012.
 
– Bokslutet är inte klart än och jag vill inte spekulera i resultatet då det är bonusgrundande.
 
Klart är att byråintäkten per anställd minskade från 1,5 till 1,4 miljoner kronor.
 
– Jag tycker ändå det är en bra siffra. Det är bara ett fåtal byråer som ligger högre än oss.
 
Westanders intäkter 2012
• Företag, 45 procent
• Intresseorganisationer, 36 procent
• Myndigheter, 19 procent.