Det är Jenny Lantz som kliver in på Westander och affärsområdet hållbarhet.  Hon har även forskat i organisationsförändring och skrivit böcker om skrivit böcker om kulturekonomi.

”I dag är det viktigare än någonsin att hållbarhetsstrategin är väl förankrad i organisationen och förstärks genom kommunikation. Jenny Lantz har lång erfarenhet av förändringsarbete i olika branscher och blir en stor tillgång för våra uppdragsgivare”, kommenterar Anders Wennerstrand, affärsområdeschef för Westander Hållbarhet.