De nya delägarna är Emma Rost, med fem år på byrån, Johan Lindahl (sex år) och Marie Hemberg (fyra). Detta innebär att 23 medarbetare är delägare i Westander.

”Jag är glad att så många kollegor väljer att investera i Westander, inte minst för att delägarskap uppmuntrar till långsiktighet. Vårt tillväxtmål är att fördubbla byråintäkten på sju år och skapa ännu mer samhällsnytta”, kommenterar Westanders vd Patrik Westander.