Byråintäkten minskade med 3 procent till 67,2 miljoner kronor. Byråintäkten per anställd minskade från 1,9 till 1,6 miljoner.

”Tredje kvartalet blev en stor besvikelse och bokslutet för 2023 blir nu Westanders femte hack i tillväxtkurvan sedan starten 2000. En ljuspunkt i mörkret är att vi sätter ett nytt intäktsrekord för våra samarbeten med företagskunder”, kommenterar Westanders vd Patrik Westander.