Byrån ökade omsättningen med 1,7 procent till 18,7 miljoner kronor. Detta ger en omsättning på 1,17 miljoner kronor per de 16 anställda. Rörelseresultatet mer än fördubblades till 2,3 miljoner kronor. Rörelsemarginalen fördubblades till 12,5 procent. Samtidigt som vinsten ökade, minskade personalkostnaderna med -2,8 procent till 10,9 miljoner kronor.
 
Byrån löste in aktier för 1,1 miljoner kronor, vilket bidrog till att det egna kapitalet minskade från 1,4 till 0,9 miljoner kronor.